İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?

KURYAP İnşaat (”KURYAP” ya da Kuruluş”) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz. KURYAP bu metinde belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK” ya da “Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kuruluş olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda kapsam, bağlam ve yaklaşımımıza ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni KURYAP olarak işlettiğimiz “www.kuryapinsaat.com” sitelerinin ziyaretçilerini ve site üzerinden kuruluşumuzla iletişime geçen bireyleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitenin işletmecisine ve sahibine aittir.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

KURYAP, internet sitelerinin ziyaretçileri ve internet üzerinden sağladığı hizmetlerin kullanıcılarına ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. KURYAP, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak  künyemiz ve  kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

KURYAP  İnşaat Turizm Sanayi Tic. A.Ş.

Adres :

İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 57/106 Efes İşhanı A Blok Alsancak-İZMİR

İnternet Sitelerimiz:

www.kuryapinsaat.com

Telefon : 

+90 (0232) 445 3845

e-posta (KVK için):

kvkk@kuryapinsaat.com

 

4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN KAPSAMI NEDİR?

6698 sayılı Kanununun 10uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanununu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir. 

KURYAP olarak kişisel verilerinizi mevzuatta öngölen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. HANGİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ İŞLENMEKTEDİR?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kimlik, iletişim, işlem güvenliği bilgilerini işlemekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde; 

 

  1. Ticari faaliyetleri yürütmek,
  2. İş sürekliliğini sağlamak,
  3. İş stratejilerini planlanmak ve yürütmek,
  4. Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
  5. Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
  6.  Basınla ilişkileri yürütmek,
  7.  Kamuoyunu bilgilendirmek,
  8.  İş ilişkilerini yürütmek,
  9.  Etkinliklere katılmak,
  10.  Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
  11.  Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,
  12.  İnternet servislerini işletmek,

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak topluyoruz.

Ziyaretçi ve kullanıcıların kişisel verileri internet sitelerimiz ve internet hizmetlerimizi barındıran sunucular üzerinde ve destek, işletme ve geliştirme amacıyla kullandığımız kurumsal sabit ve mobil cihazlar üzerinde işlenmektedir.
KURYAP tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olmak kaydıyla alınmaktadır. Bu çerç
evede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve Kuruluş içinde Gizlilik Politikamıza http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/gizlililk-politikasi riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

8. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

KURYAP olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileri kural olarak, yurt içinde ve dışında kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye Gizlilik Politikamızdan” http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/gizlililk-politikasi erişebilirsiniz.

KURYAP, bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, yükümlülükleri veri aktarım sözleşmeleri ile bağıt altına almaktadır.

8.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ; 

 1. Ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki topluluk şirketleri, iş ortakları, iştirakler ile danışman firmalar ve benzeri hizmet tedarikçileri ile,
 2. Tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla basılı ve görsel basın ve internet mecralarında kullanılmak üzere bu alanda hizmet veren kuruluşlarla,
 3. İş sürekliliğinin sağlanması, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren kuruluşlarla; 
 4. Yasal ve yargı kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, danışman firmalar, tedarikçiler gibi özel kurum ve kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemeler gibi yetkili mercilerle,
 5. Bilişim sistemlerinin altyapı, uygulama ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim alanında hizmet veren kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

8.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

KURYAP, internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

  1. Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
  2. Elektronik posta için Rusya menşeli Yandex ile,
  3. Toplu elektronik posta için ABD menşeli Mailchimp ile,
  4. Dosya paylaşımı  için ABD menşeli Google ile,
  5. İnternet sitesi çerezleri için ABD menşeli Addthis (Oracle) ve Google ile (ayrıntı için “Çerez Politikasına”  http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/cerez-politikasi bakabilirsiniz),
  6. Mobil işletim sistemleri ve birlikte gelen hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ile,
  7. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

  1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
  2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
  3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
  4. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
  5. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
  6. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
  7. Addthis (https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html)
  8. Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/)
  9. Yandex (https://yandex.com.tr/legal/confidential/)

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanunun;

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

 1. Kişinin açık rızasının olması,
 2. veya kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,

 

 

 

 

ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğler kapsamında,

 1. Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 3. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

10. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak KVKnun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. BİLGİ ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru  sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” http://www.kuryapinsaat.com/kvkk/kisisel-veri-basvuru-formu.html sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.