ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

K.V.K.K.

Sayın Özgeçmiş sahibi,KURYAP İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. AŞ.’ne (“Şirket ya da Kuryap İnşaat”) sözlü, yazılı veya elektronik yollarla sağladığınız kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Özgeçmişinizde yazılı veya elektronik yollarla sağladığınız, yine başvurunuzun çeşitli aşamalarında ve yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmelerinde tarafınızca sağlanan ve sağlanacak olan özel nitelikli kategoridekilerdeki kişisel verileriniz; işe yatkınlığınızın, Şirketimiz kriterlerine uygunluğun ve iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Şayet topluluk şirketimiz ve diğer çözüm ortaklarımızdaki olası açık pozisyonlar için değerlendirilmesi amacıyla özgeçmişinizin bu tür üçüncü taraflarla paylaşılmasını istiyorsanız, ekte sunduğumuz Açık Rıza beyanında ilgili seçenekleri işaretleyerek bize bildirmeniz gerekmektedir. Daha sonraki aşamada tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Herhangi bir tercih yapmamamız halinde özgeçmişiniz sadece Şirketimiz bünyesinde değerlendirilecektir.

Kurumsal İK politikamız uyarınca kişisel verileriniz, sadece Şirketimizde sizlere uygun açık pozisyonlarla ilgili sonraki süreçte yapılacak değerlendirmelerde de yararlanmak amacıyla;

Fiziki kopya halinde İnsan Kaynakları departmanımızda,

Yurt içinde ve yurt dışında sağlanan elektronik servislerimizde (hangi servis ve ülkelerle veri paylaşıldığını görmek için Gizlilik Politikamıza göz atınız) ve cihazlarımızda 1 yıl süreyle saklanmaktadır. Kurumsal silme ve imha politikamız doğrultusunda, öngörülen saklama süresini müteakiben en geç 3 ay içerisinde söz konusu ortamlardan silinip imha edilecektir. Ayrıca talebiniz doğrultusunda veya özgeçmişin kullanım amacının kalmadığının anlaşılması üzerine en kısa süre içinde yine silme ve imha işlemi uygulanacaktır.

Kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini veya bu talebinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenme sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahibi olarak haklarınızı kullanabilmenizde kolaylık sağlayacak Başvuru Formu ve diğer konularda merak ettikleriniz için web sitemizdeki Gizlilik Politikamıza ulaşabilirsiniz. “Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:


AÇIK RIZA BEYANI

Özgeçmişimde yer alan kişisel verilerimin işlenmesine dair Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. Yapılan açıklamalar çerçevesinde; formda, özgeçmişimde, başvurumun çeşitli aşamalarında ve yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmelerinde tarafımca sağlanan ve sağlanacak olan sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlilerine ilişkin özel nitelikli kişisel verilerim dahil her türlü kişisel verimin; referans olarak bildirdiğim kişilere ait bilgilerin kendi bilgi ve rızaları dahilinde olduğunu taahhüt ederek, başvuru sürecimde işe yatkınlığım ve başvurumun değerlendirilmesi için gerekli olduğu ölçüde işlenmesine ve saklanmasına özgür irademle açık rıza veriyorum.

Özgeçmişimin yalnızca iş başvurusu değerlendirme süreçlerinde kullanılması kaydıyla;

  • Grup şirketleri ve çözüm ortakları ile de paylaşılmasını istiyorum
  • Başvurumla ilgilenecek diğer Kuruluşlarla mümkünse paylaşılmasını istiyorum.
  • Özgeçmişimin başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasını istemiyorum.
  • Kişisel verilerimin yurt dışından hizmet veren bilişim servis sağlayıcılarının servisleri üzerinde paylaşılması konusunda açık rızamı veriyorum.
Kişisel Veri Sahibinin

Adı Soyadı:
Tarih: …/…/20….

İmza:
Ünvan : KURYAP İnşaat Turizm Sanayi Tic. AŞ
Adres : İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk. No: 57/106 Efes İş Hanı A Blok Alsancak-İZMİR
İnternet Sitelerimiz : www.kuryapinsaat.com
Telefon : +90 (0232) 445 3845
e-posta (KVKK için) : kvkk@kuryapinsaat.com

Saygılarımızla,